Z pamiętnika marketera: Na początku był chaos. Później przyszedł marketing.